Az európai szabályozó hatóságok (ACER, CEER) kötelező gáztárolási szintekre vonatkozó közös állásfoglalása megerősítette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) álláspontját, mely szerint – a tárolói kapacitásokhoz kötött európai bizottsági javaslatokkal szemben – a kötelezően betárolandó földgáz mennyiségét a tagállamok fogyasztásával arányosan kell meghatározni. A közös álláspontban képviselt megközelítés előnye, hogy a nagy tárolói kapacitással rendelkező tagállamok, mint például Magyarország, nem szembesülnek aránytalanul magas költségekkel, és igazságosabb tehermegosztás alakul ki a felek között – emelte ki Ságvári Pál, a MEKH nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese.

Az orosz-ukrán konfliktus és a megváltozott geopolitikai helyzet következtében a korábbi időszakhoz képest még inkább megnőtt az igény az európai energiaellátás biztonságának szavatolására, illetve ezzel szoros összefüggésben a földgáztároló létesítmények megfelelő mértékű feltöltésére.

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án tette közzé javaslatát a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló ((EU) 2017/1938) és a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló (715/2009/EK) rendeletek módosításáról. Javaslataiban az Európai Bizottság elismeri a gáztárolók ellátásbiztonságban betöltött szerepét, és célul tűzi ki, hogy az uniós tároló kapacitásokat 2022-ben 80%, majd azt követően 90%-os mértékben töltsék fel a tagállamok az EU ellátásbiztonsága érdekében. A javaslat azonban – kiváltképp a jelenlegi magas gázárak mellett – aránytalanul nagy terhet ró az olyan, jelentős tárolói kapacitásokkal rendelkező tagállamokra, mint Magyarország.

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER), valamint az Európai Energiaszabályozók Tanácsa (CEER) közzétette közös álláspontját az Európai Bizottság kötelező gáztárolási szintek bevezetésére vonatkozó javaslatáról. A MEKH javaslatával összhangban kidolgozott, a kötelező gáztárolási szintek alkalmazásáról szóló állásfoglalás lényege, hogy a tárolói kapacitásokhoz kötött kötelező gáztárolási szintekre vonatkozó európai bizottsági javaslatokkal szemben a tagállami gázfogyasztáshoz mérten javasolja a kötelező tárolási szintek meghatározását. Ezáltal a viszonylagosan magas tárolói kapacitással rendelkező tagállamok nem szembesülnek aránytalanul magas költségekkel, és igazságosabb tehermegosztás alakul ki a tagállamok között. Közös állásfoglalásukban a regulátorok kiemelik, hogy az intézkedéseknek kivételesnek, ideiglenesnek és a fennálló helyzetre alkalmazhatónak kell lenniük.  A szükséges beavatkozásnak arányosnak kell lennie az elérni kívánt célokkal, és a piactorzító hatásokat el kell kerülni ott, ahol megfelelő mennyiségű földgázt lehet betárolni.

Az európai uniós intézményeknek meg kell találniuk a megfelelő egyensúlyt a fentről lefelé (uniós célszám) és a nemzeti jellegzetességeket is figyelembe vevő alulról felfelé építkező (nemzeti célszám) megközelítések között – mondta el a javaslattal kapcsolatban Ságvári Pál, a MEKH elnökhelyettese.

Az ACER és a CEER az Európai Bizottság részvétele mellett 2022. május 17-én 10:00-11:30 között nyilvános, online webináriumon mutatja be közös álláspontját az ellátásbiztonságról és gáztárolásról, valamint az uniós földgáztárolók feltöltéséről. Az eseményen bemutatják a hosszú távú energiatárolás szabályozásával foglalkozó vitadokumentumot, a nemzeti tárolási rendszerekről szóló jelentést, illetve a Bizottság fentebb hivatkozott rendeletmódosítási javaslatával kapcsolatban a két regulátori szervezet álláspontját is.

Az online is követhető esemény jó lehetőséget kínál a szabályozó hatóságok álláspontjának megismerésére, a szakmai kérdések megfogalmazására, ezért bátorítunk minden érintettet, hogy vegyen részt a szakmai fórumon – hangsúlyozta a MEKH elnökhelyettese.