Szabadi Edit intézményvezető-mesterpedagógus, neveléstudomány szakos bölcsész, oktatásmenedzsment-köznevelési szakértővel beszélgettünk egy különleges helyről, egy nem mindennapi értékrendről. Egy nem átlagos óvodáról.

Balaton

Mi az intézmény mottója, hitvallása?

Keresztyén szellemű óvodánkban a gyermekeket Istennel való kapcsolatra segítjük, hogy fölfedezzék mindenkiben az értéket, törekedjenek az elemi bibliai normák szerinti viselkedésre, örömöt jelentsen számukra – a játék mellett – a tanulás, pozitív énképük birtokában készen álljanak az iskolás életmódra. A keresztyén óvodakép alapvonása a kézzelfoghatóan megtapasztalható szeretet jelenléte az intézményben. Óvodáskorban az a legfontosabb, ebben az alapozó szakaszban, amikor a legbefogadóbb, a legszenzitívebb a gyermek, akkor tanítsunk, akkor adjunk át olyan ismereteket, ami a gyermek számára életének meghatározója lehet. Az óvodai nevelés, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemében a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 

Az óvoda udvar

Mire gondol?

A Balatonarácsi Református Egyházközség fenntartásában működik a Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda, melyben a Biblia tanításának szellemében folyik a gyermekek nevelése. Az óvoda épületében 67 kisgyermeket tudunk befogadni és az ő fejlesztésüket ellátni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy keresztyén szellemiségben neveljük a gyereket. Ebben a szellemiségben szeretnénk átadni a gyerekeknek egy olyan lelki többletet, amellyel ha elindul az életben, bármikor számíthat erre a lelki többletre. Lényegében egy kis magot ültetünk el, amely olyan, mint egy kis mustármag, és ha bármilyen élethelyzetbe kerül a gyermek, nem biztos, hogy azonnal, de hitem szerint, biztos vagyok benne, hogy csírába borul ez a kis magocska, amely majd kapaszkodója lesz a gyermeknek élete során. Megismertetjük őt az Isten szeretetére, hogy bármikor, bármilyen élethelyzetben fordulhat Isten felé. Ezt megéli a gyermek az óvodában, a mindennapjaiban. Ez a keresztyén szellemiség áthatja az óvodai nevelésünk egészét. Református Óvodánkban, mint specifikum jelenik meg a hitéleti tevékenység. Azzal együtt, hogy a keresztyén szellemiség az egész óvodai életet áthatja, hitünket konkrét gyakorlati formában is megéljük, kifejezzük – nemcsak magatartásunkkal, hanem hitéleti tevékenységekkel. A hitet gyakorló tevékenységeket is az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével (játékosság, egyéni bánásmód) szervezzük meg. Olyan szavakra, fogalmakra alapozva, amelyeket már ismer a gyermek, ezek meglévő tartalmait bővítjük, pontosítjuk, gazdagítjuk. Minden nevelőnek vallania kell, hogy a gyermekkor Istenajándéka, ezért azt sem visszafogni, sem fejlődését felgyorsítani nem szabad. Ennek a kornak nagy jelentősége van a személyiség fejlődésében, amelyet fel kell ismernünk, és a reánk bízott gyermeket “Isten előtt kedves” nevelésben vezetnünk. A hitéletbe való bevonásnál azonban nincsenek elvárásaink, a mi dolgunk a lehetőség, Isten hívásának szeretetteljes felkínálása. A hitélet gyakorlata mindig legyen „életre bátorító”.

Szabadi Edit a gyerekekkel

Hol kapcsolódik a hitéleti nevelés a környezetvédelemhez az intézményben?

A környezet a Teremtő Isten műve, amelyért felelősek vagyunk, amelyet az ember maga is formál. A teremtettségben fölismerhetjük az Alkotó keze nyomát, rácsodálkozhatunk csodálatos személyiségére. A gyermek természetében rejlik a nyitottság, amely fogékonnyá teszi őt a világ szépségei iránt. A gyermek megismerésének alapja, ahogy már erről beszéltünk is, az érzékelés, a tapasztalás, a tevékenység. Erre építünk a környezettel való kapcsolatának építésében, a környező világ megismertetésében, amely a közvetlen, a valós környezetben történik.

Szőlő szüret

A környezettel való ismerkedés is az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat, amely a környezettel való kapcsolattartáson, a hétköznapi élet apró történésein keresztül valósul meg.

Természetben

Ez a folyamat a befogadás idején kezdődik, amikor a gyermek ismerkedik óvodai környezetével, aminek kapcsán elfogadja, megszereti azt, otthonossá válik számára. Mindannyian a teremtett világ részei vagyunk, és a gyermeknek, nekünk kell megmutatnunk, óvodapedagógusoknak, hogy milyen a teremtett világunk. Feladatunk, hogy tapasztalataik során csodálkozzanak rá a teremtett világ szépségeire, összefüggéseire, arra, hogy amit Isten teremtett, az jó. Ebből kiindulva szeretnénk felébreszteni a felelősséget a természeti környezet iránt. A gyermeket ismertessük meg az őt közvetlenül körülvevő társadalmi környezettel, a családi és tárgyi kultúra értékeivel, az itt élő emberek helyi hagyományaival, népszokásaival. Alakítsuk ki a biztonságos tájékozódáshoz szükséges képességeket, készségeket. Teremtsük meg a természetszeretet alapjait, a környezet megbecsülését, rendben tartását, védelmét. A tevékenységeink tartalmaiban megjelenik az ismerkedés az óvoda épületével, közvetlen környezetével (gyülekezetünk épületei, parókiaudvar, templom, templomudvar) való megismerkedés, hogy otthonos biztonsággal mozogjanak benne a gyerekek. Séták, kirándulások (elsősorban az óvoda környékén, de néha távolabbra is). Élősarok gondozása, megfigyelése. Kerti munkák, madarakról való gondoskodás. A környezet megóvására irányuló tevékenységek végzése. (szelektív hulladékgyűjtéssel való ismerkedés, falevél összegyűjtése, kerti virágok öntözése, óvása). Élmények, megfigyelések a természetben (kezdve ezt az udvaron).

Az óvodánk nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen olyan klímával rendelkezik, ami Magyarországon is egy páratlan, ugyanis közvetlenül a Balatoni panoráma nyílik az óvodából, a Péter és a Tamás hegy ölelésében a Koloska – völgy közvetlen közelében, így gyakran tudunk sétálni a közeli erdőkben, vadasparkban és a parton. Minden tevékenységünk, amit csak lehet, a szabadban végzünk, illetve közvetlen megtapasztalásokon keresztül adjuk át a növényekről, az állatok viselkedéséről az ismereteket, ez mind az erdőben zajlik nálunk, közvetlen környezetben. Az erdő közelsége hozta magával a lehetőséget, hogy „Madárbarát óvoda”is legyünk. Az idén büszkeséggel vehettem át a Mezőgazdasági Múzeumban Agrárminisztérium jóvoltából a „Zöld Óvoda” címet, mely egy pályázat eredményeként született és ezt a tevékenységünket folytatjuk, hiszen célunk, hogy eljuthassunk az „Örökös Zöld Óvoda” címhez is.

Szabadi Edit a “Zöld Óvoda” címmel.

 Gratulálunk! Milyen programok fűzik át e tekintetben az óvodát?

Fontosnak tartjuk, hogy megismerjék a madarak viselkedését, tehát a Balaton-felvidékről egy ornitológus jár az óvodánkba rendszeresen, aki felkelti a gyermekek figyelmét a madarak védelmére, a madarak viselkedésére. Megmutatja a gyerekeknek, hogy milyen madarakat hogyan különböztetünk meg, mivel táplálkoznak, hogyan etetik a kicsinyeiket, kik a költöző madarak, miért fontosak egyáltalán a madarak. Szinte testközelből, játszva ismerhetik meg hogyan kell védeni a madarakat, gondoskodni róluk, óvni a környezetüket.

Madárismeret foglalkozás az ornitológussal

Emellett nagyon elkötelezettek vagyunk a karitatív tevékenységek iránt is, mely összefüggésbe hozható az állatvédelemmel. Évek óta a Balatonfüredi Ebmenhelynek szervezünk gyűjtéseket, amikor a gyerekek maguk hozzák be az oviba felajánlásaikat kutyusoknak, cicusoknak. Ki ételt hoz számukra, ki házikót, vagy egyéb eszközöket, melyekkel védeni lehet őket. Az állatokról való gondoskodást, a felelősségvállalást, ezekkel a gyűjtésekkel is mélyítjük a gyermekekben.

A tárgyi feltételeket intézményvezetőként úgy próbálom megteremteni, hogy a környezetvédelemhez kapcsolódjon és környezettudatosságra nevelje a gyerekeket. A mindennapjaink szoros része a szelektív hulladék gyűjtése, a komposztáló, illetve olyan egyéb eszközparkkal rendelkezünk, melyekkel a növény és állatvilágot figyelhetjük meg. Óvodánkba megtalálhatók  a nagyítók, távcsövek, bogárnézegetők, periszkópok, mikroszkópunk, minden olyan eszközt beszerzünk, mely a kirándulás, a tapasztalatszerzés eszköze lehet, hogy ez az élmény minél teljesebb lehessen a gyermekek számára.

Itt a tavasz, milyen programok elé néznek a gyerekek?

Tavasszal megfigyelhetik az ébredő természetet, azt, hogy melegszik az idő és, hogy egyre többet tölthetünk a szabadban. A közös rendezvények száma is növekszik, amelyen szívesen vesznek részt családtagjaikkal együtt, gyermekeink. A Nők A Balatonért Egyesület (NABE), amelynek tagja vagyok, szervezünk játékos programokat  a Tagore sétányon, melyet a Víz világnapja projekt keretében valósul meg. Interaktív balatoni játékok és még sok más szórakoztató feladatok várják a családokat. Víztakarékossági tanácsokat kaphatnak és ismerkedhetnek a vízlábnyommal is. Ez a program a hagyományoknak megfelelően a Balaton megkoszorúzásával záródik, amely a balatoni szezon kezdetét is jelenti.

A gyülekezettel és az Arácsért Alapítvánnyal közösen, a Koloska völgyben családi napot szervezünk, amelyen főzés, népi játszótér, lovaglás, és az óvodapedagógusaink közreműködésével kézműves játszóház, arcfestés, népi játékok, fűzéssel színesítjük ezt  a programot.

Gyermeknapon pedig, a Csillagkert óvodásai ellátogatnak a Balatonfüredi Yacht Klubba (BYC), ahol megismerkedhetnek a vitorlázás rejtelmeivel tanuló-hajókon, közvetlen megtapasztalhatják a kikötőben a hajóindulást és érkezést és az erre a vízi járművekre a jegyvásárlást is. Óriási élmény számukra ezek a programok.

Ez így nagyon csodálatosan hangzik. Gratulálunk! Mit javasol egy olyan óvodának, aki nincs ilyen szerencsés helyzetben, mint az Önök intézménye helyrajzi szempontból, mert például a panel rengeteg közepére épült? Tudna  számukra tanácsot adni?

Óvodánk nyitott szellemiségre törekszik, ehhez hozzátartozik az is, hogy minél gazdagabb kapcsolatrendszer kiépítésére törekszünk. Egyházunk többi református óvodája – különös tekintettel a környék óvodáira. Évek óta szervezhettem a Református Óvodák Kárpát-medencei Szakmai találkozóit, ahol megismerkedhettek a résztvevők egymás jó gyakorlatával, valamint olyan előadásokat hallgathattak elismert és neves előadóktól, akiktől tanulhattak és bővíthették szakmai ismereteiket e téren is. A Dunántúlon, Veszprém megyében „ Zöld Óvodák”munkaközössége működik, melynek tevékeny tagjai vagyunk. Mi intézményvezetők, kölcsönösen segítjük egymást, ezen a téren Balatonfüreden is, az óvodahálózaton belül.

Testvér ovi

Óvodánk testvérintézményt választott, amikor átvettem az intézmény vezetését, ez az óvoda a határon túl Erdélyben, Marosvásárhely közelében, Kisgörgényen található.  Ezt a kis óvodát sikerült megajándékozni többek között egy laptoppal is, amelyen keresztül ezekben a nehéz időkben is online is tudjuk tartani a kapcsolatot. Sajnos, a pandémia megnehezíti a személyes kapcsolattartást, de bízunk abban, hogy egy olyan szakmai együttműködés alakulhat ki az elkövetkezendőkben, amely később gyümölcsöző lehet. Célunk az, hogy megismerhetjük egymás jó gyakorlatát, szakmai anyagaikkal támogathatjuk a mindennapi pedagógiai gyakorlatot.

 Nagyon szép! További sok sikert kívánunk!