Városok és vállalatok helyi klímaadaptációs együttműködését támogató LIFE program

Az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás, valamint a hatások csökkentése érdekében szükséges a cselekvési lehetőségek feltérképezése és a konkrét együttműködések révén mintaértékű lépések megtétele a városok és az ipari övezetek között.

A LIFE-CLIMCOOP projekt általános célja olyan köz – és magánszféra közötti partnerség, városi és vállalati együttműködés fejlesztése, tesztelése és terjesztése, amelynek során az érdekelt felek kollektíven lépnek fel a helyi éghajlati kockázatok csökkentése érdekében, valamint lépéseket tesznek a sérülékeny városi és vállalati területek közös klímaalkalmazkodásának erősítése céljából a régióban, Magyarországon és Kelet-Európa hasonló társadalmi-gazdasági adottságú területein.

A projekt során a fenti együttműködés Kazincbarcika város és a BorsodChem Zrt. között jön létre, az együttműködést támogató konzorciumi partnerekkel kiegészülve, melyek a következők: Miskolci Egyetem Kémiai Intézet, MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, valamint GeoGold Kárpátia Kft. A projekt koordináló kedvezményezettje a Miskolci Egyetem. A projekt keretében elkészül Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös alkalmazkodási klímastratégiája, amely éghajlatváltozási sérülékenységvizsgálaton alapul. Létrejön egy módszertani útmutató, valamint egy online alkalmazkodási jógyakorlat – gyűjtemény, amelyek a közös alkalmazkodási klímastratégiák kidolgozását segítik majd elő más önkormányzatok és ipari vállalatok számára hazánkban és az EU területén.

Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. együttműködési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések előmozdítására. Az éghajlatváltozási platformot koordináló szervként hozzák létre, a klímatudatosság és a tudásbázis növelése érdekében jövőkutató csoportot (Future Research Group) alakítanak, valamint egy egyedülálló klímaalapot fognak indítani a helyi kis léptékű olcsó adaptációs intézkedések támogatására.

A kis léptékű természetalapú adaptációs intézkedések megvalósítása érinti az esővíz-gazdálkodást, a városi zöldfelületek bővítését, zöldtetők létesítését, a korábbi ipari területek többfunkciós alkalmazkodási eszközökké alakítását, ökológiai folyosók létrehozását, valamint a városi öntözési terv klímaszempontú frissítését.

A projekt keretében kifejlesztenek és letesztelnek majd intelligens alkalmazkodási eszközöket az alkalmazkodóképesség és a lakosság tudásbázisának növelése érdekében, elkészül a város és a BorsodChem közös hőségriadó terve.

A különböző származású szürke vizek (ipari szennyvíz, települési csapadékvíz, kezelt települési szennyvíz) újrafelhasználására, a BorsodChem Zrt. vízfelhasználásának optimalizálására kifejlesztésre kerül egy prototípus, amely a projektidőszak során kipróbált megoldások nagy léptékű alkalmazásával hosszú távon elősegíti a Sajóból ipari célokra történő vízkivétel csökkentését is. Felhasználásra kerül a létrejött vízgazdálkodási modell, alkalmazkodási együttműködési gyakorlat a projekt eredményeinek megismétlésére (hazánkban és az EU-ban), elősegítve ezáltal további köz-, és magánszféra közötti partnerség kialakulását, létrejöttét.

A projekt a végrehajtási tevékenységek mellett széleskörű oktatási, tudásátadási, valamint a projekt eredményeit széles körben ismertető kommunikációs és tájékoztató tevékenységekkel is kiegészül. A projekteredmények előrehaladását, valamint a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások nyomon követését széleskörű monitoring tevékenység biztosítja majd a projekt során és az utánkövetési időszakban is.

A KÖVET Egyesület a LIFE CLIMCOOP projekt során, mint együttműködő partner a szakmai munkában vállalt szerepet, valamint a projekt folyamatának és eredményeinek kommunikációjában, terjesztésében, a követő partnervállalatok bevonásában. A projekt keretében jelenleg zajlik a vállalkozások és a lakosság környezetvédelemmel, klímaváltozással és klímaadaptációval kapcsolatos ismereteinek, attitűdjének felmérése az alábbi online kérdőíveken keresztül:

Vállalati: https://forms.gle/4zeabb6FqXuucUin8

Lakossági: https://forms.gle/51MhZE84sXjzhrFq9

A felmérést a projekt vége felé megismétlik, így monitorozva a projekt eredményeként történt várható fejlődést.

A projektről további információk érhetőek el a https://life-climcoop.hu/ weboldalon.