A Magyar Nyelvőr Alapítvány Marosvásárhelyen hagyományindító jelleggel, első alkalommal adta át a Magyar Nyelvőr Díjat, melyet olyan személyek, szervezetek kaphattak, akik a legtöbbet tették a magyar nyelv ápolásáért az elmúlt évben a határon innen és túl. A Magyar Nyelvőr Díjat három terület képviselői közül választotta ki a Kuratórium, a határon túliak köréből, a Magyarországon élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették az alapítvány céljainak megvalósításáért. Először a határon túliak díját adták át.

IMG_9473

Első alkalommal Péntek János professzor, Balázs Géza professzor és Tóth Etelkafőiskolai docens nyerte az arany talapzaton álló gravírozott tollat ábrázoló díjat, és az azzal járó 300-300 ezer forint pénzdíjat. A díjazottak nevének kihirdetésén kívül a rendezvényen az Alapítvány képviselői határon túli oktatókat és tanulókat is elismerésekben, illetve könyvjutalomban részesítettek. Ezen a napon mutatták be az Alapítvány támogatásával készült A fantasztikus nyelv című kiadványt is, amely a magyar nyelvnek, mint a világ egyik legkülönlegesebb nyelvének bemutatására törekszik oly módon, hogy a magyar nyelv szeretetére és megbecsülésére ösztönözze az olvasókat, miközben érdekes témákat fejt ki, hogy azok tanulságképpen szolgáljanak minden korosztály számára.

Marosvásárhelyen Péntek János professzor a díj átvételekor hangsúlyozta: a fiatalok magyar nyelv szeretetére és ápolására nevelése rendkívül fontos.

Az átadóünnepség védnöke Tuzson Bence, a magyar országgyűlés képviselője, bizottsági alelnök volt. A Magyar Nyelvőr Díj átadását támogatók sokaságának összefogása tette lehetővé, az Alapítvány külön köszönetet mond a következőknek: OTP Bank Nyrt., OTP Fáy András Alapítvány Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja, Penta Kft., El Bronco Ranch, Hidvéghi Balázs, Kárpáti Péter.

A díjazottak

Dr. Péntek János nyelvész, a kortárs magyar nyelvtudomány egyik legnagyobb formátumú személyisége, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke, egyetemi tanár. Tudományos munkássága kiterjed a nyelvtudomány több ágára, de átfogó érdeklődése, interdiszciplináris nyitottsága révén más tudományok területére is, szakterülete a nyelvtudomány; szociolingvisztika, dialektológia, kisebbségi nyelvhasználat, népnyelv és népi kultúra viszonya.

Dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének oktatója, számos, a nyelvet népszerűsítő konferencia, mozgalom kezdeményezője, szervezője. Könyveivel, cikkeivel, rádióműsoraival óriási mértékben járult hozzá a magyar nyelv kutatásához, megbecsülésének növeléséhez.

Dr. Tóth Etelka főiskolai docens, három évtizede ténykedik a magyar helyesírás ügyéért. A számítógépes nyelvészeti munkálatok felelőseként vett részt a magyar lexikográfia első számítógéppel szerkesztett szótárának, az 1988-ban megjelent Helyesírási kéziszótárnak a szerkesztésében, jelenleg az új helyesírási szabályzat megalkotásán dolgozik.

A Magyar Nyelvőr Alapítványról

A Magyar Nyelvőr Alapítvány célja, hogy az 1872-es Magyar Nyelvőr szellemiségének megfelelően a magyar nyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat, törekvéseket támogassa.