A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legújabb, 2022. májusi adatokat közlő energiastatisztikai riportjából kiderül, hogy több mint ötödével emelkedett a megújuló forrásból termelt bruttó villamos energia mennyisége a tavalyi év azonos időszakához képest, az országos bruttó hazai villamosenergia-termelés pedig 11,5%-kal nőtt az előző év májusi adatokhoz képest. 

Az országos primerenergia-termelés2022 májusában 33,35 PJ volt, amely 2,47 PJ-lal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az elsődleges fosszilis energiahordozók termelése 0,11 PJ-lal, az elsődleges megújuló energiahordozók termelése 0,21 PJ-lal és az egyéb nem megújuló forrásokból származó energiatermelés 0,13 PJ-lal csökkent, míg a nukleáris forrásból származó 2,94 PJ-lal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az országos primerenergia-felhasználás 2022. május hónapban74,23 PJ volt, amely 3,14 PJ-lal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A felhasználáson belül, a megújuló energiaforrásoké 0,52 PJ-lal, a fosszilis energiahordozóké 4,54 PJ-lal és az egyéb nem megújuló energiahordozóké 0,21 PJ-lal mérséklődött. A fosszilis energiaforrásokon belül a földgáz felhasználása csökkent, míg a szén és széntermékek, valamint a kőolaj és kőolajtermékek felhasználása emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.

A földgáz belföldi felhasználása 15,295 PJ volt, amely 30,1%-kal volt alacsonyabb a megelőző év azonos hónapjánál. 2022 májusában a hazai összes villamosenergia-felhasználás 3 879 GWh volt, amely 2,6%-kal emelkedett a megelőző év azonos időszakához képest.

A bruttó villamosenergia-termelés 3 052 GWh volt, amely 11,5%-kal magasabb, mint 2021 azonos hónapjában és amely a legmagasabb május havi termelt mennyiséget jelentette 2008 óta.  A nukleáris forrásból származó bruttó villamosenergia-termelés 23,1%-kal emelkedett, míg a fosszilis alapú 10,2%-kal, az egyéb forrásból termelt villamos energia 22,3%-kal csökkent az előző év májusához képest.

A megújuló forrásból termelt bruttó villamos energia mennyisége az előző év azonos hónapjához képest 20,7%-kal emelkedett. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 73,3%-át a napenergia, 17,6%-át a biomassza forrás, 4%-át pedig a szélenergia biztosította.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi rendszerességgel publikál adatokat a hazai szén- és kőolajtermékekről, valamint a villamos energia- és földgázellátásról. Az energiatermelésre, készletekre, ellátásra vonatkozó havi adatok és a primer mérleg a tárgyhónapot követő 65-ödik napon érhetők el.  A MEKH a hivatalos statisztikai adatokat az Eurostathoz igazodva az előre meghatározott és kihirdetett tájékoztatási terv és publikációs naptár alapján teszi közzé honlapján.

Az energiastatisztikai adatok és az ahhoz kapcsolódó riport elérhetők a hivatal honlapján itt és itt.

Az adatok megértését infografika is segíti, amelyek a hivatal honlapján elérhetőek.