Nem most, hónapok óta figyeljük, hogy a Pécsi Tudomány Egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon mindig történik valami. Bekukkantottunk és megkérdeztük Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán urat, mi folyik a karán, ahol ma is „zöld konferenciát tartottak”

Hogy jött a zöldülés az egyetemre?

Karunk a  Pécsi Tudomány Egyetem „Zöld Egyetem” programjához kapcsolódva tartott ma újabb konferenciát a fenntartható fejlődés problematikán belül. A programhoz minden kar a maga kutatási, képzési profilja mentén kapcsolódik. A mi karunk értelemszerűen ezt a pedagógiai irányából tette meg a környezettudatosságra való nevelés tematikája jegyében. A program jól kapcsolódik olyan korábbi rendezvényeinkhez, amelyeket pályázati úton, vagy támogató partnerek segítségével valósítottunk meg, és amelyek alapvető célja az volt, hogy Karunk egyik éllovasává váljon a környezettudatos gondolkodás alapjait megteremtő pedagógusképzési programok népszerűsítésének.

Úgy látjuk, hogy ezt a hallgatóság is örömmel fogadja, vagy minek tudja be a hirtelen megugrott jelentkezési számot a Karon?

A hazai felsőoktatásban különleges mértékűnek számító hallgatói létszámnövekedés hátterében három alapvető ok rejlik. Az első, hogy folyamatosan bővítjük a képzési kínálatot olyan gyakorlatorientált képzésekkel, amelyek okkal tarthatnak számot az új generációk  érdeklődésére. A másik ok, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező szekszárdi campus mellett megerősítettük a pécsi képzőhelyünket is. A harmadik ok talán az lehet, hogy megújult, látványosan megváltozott a kar marketing stratégiája. Ennek részeként például egyre több olyan rendezvénnyel, programmal jelenünk meg a nyilvánosság előtt, amelyek felhívják a figyelmet a karunkon zajló oktatási és tudományos munka eredményeire. Ez azért is fontos cél, mert a KPVK nem csupán pedagógusképzési portfólióval rendelkezik. A kari kínálat részét képezik a különböző társadalomtudományi és agrárszakok is. Kiemelt célunk, hogy ezen a területen minél erőteljesebben tudjunk nyitni a társadalmi, gazdasági szféra irányába is. Ezért hoztunk létre olyan kutatóközpontokat, amelyek alapvető rendeltetése a tudományos kutatói tevékenység támogatása mellett az, hogy a kutatások eredményeit megismertesse a társadalommal, a gazdasági élet különböző szereplőivel, és partnereket toborozzon a tudományos eredmények gyakorlati hasznosításához.

Most, hogy betekintést nyertünk az Kar életébe, miről szólt a mai konferencia?

„ A környezeti nevelés módszertani és etikai alapjai” című konferenciánk különlegességét a témakör interdiszciplináris megközelítése adta.  Az előadók különböző tudomány területek irányából közelítettük meg a környezettudatos magatartásra nevelés pedagógiai és etikai vetületeit. Célunk, hogy olyan pedagógiai és etikai modellt, modelleket kínáljunk az érdeklődőknek, amelyek integrálják a különböző tudományok keretein belül született kutatási eredményeket. A nyitóelőadásomban elmondtam, hogy ebben a törekvésünkben némi optimizmus vezérelhet bennünket, hiszen a digitális kultúrában több olyan jelenséget figyelhetünk meg az új generációk életét meghatározó értékkonfliktusok- és preferenciák világában, amelyek a globális problémák iránti fogékonyságot az elkötelezett gondolkodást, az aktivitást, a problémaérzékenységet erősítik. Ezek a jelenségek kitűnő alapokat kínálnak arra, hogy korszerű reformpedagógiai módszerek segítségével az új nemzedékek tagjait valóban felelősségteljes környezettudatos magatartásra tudjuk nevelni.

Reggeltől nem lehetett lépni sem a hallgatóságtól. ( Persze az előírásoknak megfelelően) Mi ennek az oka?

A konferencia céljait tekintve is örömteli tény, hogy neves hazai és külföldi szakemberek mellett sok fiatal kolléga vett részt a rendezvényen. Szép számmal jelentek meg a konferencián pedagógusjelöltek és pályakezdő pedagógusok, akik remélhetőleg jó hírét viszik majd az itt szerzett ismereteknek, és megtalálják azok gyakorlati kapcsolódási pontjait mindennapi munkájukban. 

 –Folyamatosak a rendezvények, mint az előzően említette, mi lesz a következő?

Az idei rendezvények egy olyan programsorozatba illeszkednek, amelynek támogatója kiemelt partnerünk, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A Hivatallal korábban kötött megállapodás keretében vállaltuk, hogy a környezettudatosságra nevelés terén tudományos oktatási, tehetséggondozási programokat valósítunk meg az elkövetkező három évben.

A kooperáció jegyében különböző konferenciákat szervezünk, pedagógusképzési anyagokat dolgozunk ki, valamint tehetségműhelyeket hozunk létre. Ez utóbbiak fontos szerepet játszhatnak a tehetséges egyetemi hallgatók és középiskolai tanulók felkészítésében is. Emellett különböző pályázatokat, vetélkedőket is hirdetünk a témakör iránt érdeklődő fiatal tehetségeknek. Ezek közül talán a leglátványosabb a Kindl Gábor rendezővel közösen megvalósított, „Forgass a Földért!” című nemzetközi médiapályázatunk, ami iránt folyamatos és nagy érdeklődés mutatkozik a fiatal filmkészítők körében.

Köszönjük.