Erdélyi Rudolf Zalán, a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány igazgatója és Czine Tamás, a Pallas Alapítványok kommunikációs munkatársa

Évek óta támogatja pénzügyi forrásokkal az Erdélyben működő, magyar nyelven oktató egyetemeket a magyar kormány. Ebbe a folyamatba kapcsolódik be egyik alapítványával az MNB. Tusnádfürdőn a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány igazgatója, Erdélyi Rudolf Zalán sajtótájékoztatón ismertette: a szervezet az erdélyi és a többi határon túli magyar közösség anyanyelvi oktatását és a minőségi képzéseket rövid távon közel egymilliárd forinttal támogatja, pályázati úton.

Erdélyben jelenleg magyar állami támogatással az Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem folytat magyar nyelven gazdasági képzéseket Erdélyben előbbi csíkszeredai, utóbbi nagyváradi központtal, amelyeken alap és mesterképzésen már jelenleg is közel 1000 hallgató vesz részt. “Különös hangsúlyt fektetünk a pénzügyi és közgazdasági felsőoktatásra, illetve a pénzügyi ismeretek minél szélesebb körű terjesztésére, azonban tudjuk, hogy ennek alapvető feltétele a magyar közoktatás minél teljesebb fejlődésének elősegítése. Szeretnénk, amennyiben a határon túli magyarság körében a magyar nyelven oktató intézmények valódi alternatívát jelentenének az államnyelven oktató iskolákkal szemben, és hogy a magyar nyelvű képzést választók ne csak nemzeti öntudatból, hanem racionális érvek mentén is hoznák meg azt a döntésüket, hogy érdemes anyanyelven tanulni. Tudjuk, hogy ehhez sok sztereotípiát is le kell győzni, ennek egyik eszköze a képzés színvonalának további emelése, a versenyképes diploma megszerzéséhez szükséges feltételek megteremtése”  – mondta az alapítvány igazgatója. A pályázatokon minden határon túli magyar oktatásban szerepet vállaló intézmény részt vehet, legyen szó egyetemekről, közoktatási intézményekről, szakkollégiumokról és diákszervezetekről, egyesületekről vagy alapítványokról, de magánszemélyek is pályázhatnak. A cél, hogy a határon túli magyarság szülőföldjén is versenyképes tudást szerezhessen.

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány közleménye szerint céljai elérése érdekében az érintett intézményekkel kíván szorosabb szakmai együttműködést kialakítani, amelynek célja, hogy az említett egyetemeken közgazdasági képzésben részesülő diákok a lehető legversenyképesebb tudást szerezhessék meg. A PADOC a határokon túli, és kiemelten a Kárpát-medencei szakemberképzés, illetve a közgazdasági, pénzügyi, valamint az interdiszciplinális  kutatások támogatására jött létre. A magyar nemzetpolitikához illeszkedve azt is szükséges kiemelni, hogy a megszerzett tudást lehetőség szerint a szülőföldjükön maradva tudják hasznosítani. A közlemény szerint: a Magyar Nemzeti Bank rendkívül kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, így ez is hasznosítható az együttműködésben.