A napelemek által termelt villamos energia mennyisége több mint negyedével, összesen 25,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia háromnegyedét, míg a teljes bruttó termelt villamos energia 22%-át a napenergia biztosította – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legújabb, 2022. júniusi adatokat közlő energiastatisztikai riportjából.

Az országos primerenergia-termelés2022 júniusában 32,14 PJ volt, amely 1,39 PJ-lal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az elsődleges megújuló energiahordozók termelése 0,37 PJ-lal emelkedett, míg a nukleáris forrásból származó energiatermelés 1,15 PJ-lal, az elsődleges fosszilis energiahordozóké 0,44 PJ-lal, valamint az egyéb nem megújuló forrásokból származó 0,18 PJ-lal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Az országos primerenergia-felhasználás 2022. június hónapban71,22PJ volt, amely 3,24 PJ-lal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A felhasználáson belül, a megújuló energiaforrásoké 0,25 PJ-lal, a villamos energia nettó import 0,09 PJ-lal emelkedett. Mindegyik fosszilis energiahordozó felhasználása csökkent az előző évihez képest, együttesen 2,42 PJ-lal volt kevesebb a felhasznált mennyiség az előző év azonos hónapjához képest.

A földgáz belföldi felhasználása 13,30 PJ volt, amely 10,0%-kal volt alacsonyabb a megelőző év azonos hónapjánál. 2022 júniusában a hazai összes villamosenergia-felhasználás 3 905 GWh volt, amely 2,1%-kal volt alacsonyabb a megelőző év azonos időszakához képest.

A bruttó villamosenergia-termelés 3 025 GWh volt, amely 3,5%-kal alacsonyabb, mint 2021 azonos hónapjában.  A nukleáris forrásból származó bruttó villamosenergia-termelés 7,4%-kal, a fosszilis alapú 11,3%-kal és az egyéb forrásból termelt mennyiség 20,5%-kal csökkent az előző év júniusához képest. 

A megújuló forrásból termelt bruttó villamos energia mennyisége az előző év azonos hónapjához képest 13,1%-kal emelkedett. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia háromnegyedét a napenergia, 15,5%-át a biomassza forrás, 4,4%-át pedig a szélenergia biztosította.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi rendszerességgel publikál adatokat a hazai szén- és kőolajtermékekről, valamint a villamos energia- és földgázellátásról. Az energiatermelésre, készletekre, ellátásra vonatkozó havi adatok és a primer mérleg a tárgyhónapot követő 65-ödik napon érhetők el.  A MEKH a hivatalos statisztikai adatokat az Eurostathoz igazodva az előre meghatározott és kihirdetett tájékoztatási terv és publikációs naptár alapján teszi közzé honlapján.