Aforizmák

„Kétféle fontos ember van. Az egyik magát tartja fontosnak, a másikat a többiek tartják annak” – az aforizma szerzőjét egészen biztosan a többiek tartják fontos embernek, hiszen ő Kopátsy Sándor, Magyarország egyik legismertebb közgazdásza, akinek sikeres pályája több mint öt évtizedet ível át. A Kopp! című kötet a Pallas Athéné Könyvkiadó Kopátsy-életműsorozatának ötödik darabja.

Az aforizmagyűjteményt Kopátsy olyan fontosnak művének tartotta, hogy 1993-ban saját kiadásban jelentette meg, Viharban kanóc légy, ne gyertya! címmel. Ezt a kötet előszavában a következőképp indokolta: Sok tekintetben többet mond azokról az évekről az utókornak, mint a forrásmunkák; a kötet emellett tanúskodni akar arról, hogy már akkor voltak, akik ugyanúgy láttak, gondolkodtak, mint a rendszerváltozás után. A helyzet volt tehát más, nem az emberek; valamint e kötetével tanúbizonyságot is ad arról, hogy a közgazdász sem más ember, ő is benne él a kultúrában, a családban, a szerelemben. Szintén az eredeti előszóban a kötet megjelenése kapcsán Kopátsy arra is felhívta a figyelmet, hogy az emberek többségének gyakran csak az egymondatos igazságokkal való ismerkedésre marad ideje.

Az első, 1993-as műben olyan aforizmák szerepeltek, amelyeket 1964 és 1984 között írt Kopátsy, majd ezt követően 2003-ra összeállt egy újabb aforizmagyűjteménye. A mostani megjelenés az utóbbi kötet egy tovább bővített kiadása.

„Akik megbotránkoznak azon, hogy néha túl élesen fogalmazok, gondoljanak arra, hogy negyven évig soha nem írhattam meg, amit gondoltam” – e szavakkal indítja intelmeit a közgazdász gondolkodó, amelyeket a Pallas Athéné Könyvkiadó most 10 csoportba rendezve nyújt át az olvasónak. Ízelítőül álljon itt néhány bölcsessége az élet minden területéről:

A piac ítélete többet mond, mint a legtehetségesebb filozófus fejtegetései és a legbonyolultabb elektronikus számítógép adatai együttvéve.

Az emberiség, amikor igazán szabad lesz, kevesebbet foglalkozik majd a múltjával, többet a jelenével, de a legtöbbet a jövőjével.

A virágok nem azt szeretik, aki elájul a gyönyörűségtől a kertben, hanem aki serényen irtja a gazt. A haza sem annak hálás, aki szereti, hanem aki türelmetlen a hibáival szemben.

Akit senki sem fúr, azt nem is érdemes.

Aki erős, az a tehetségével és a munkájával akar győzni. Aki gyenge, fegyverrel fenyeget. Aki okos, az nem harcol.

A kötetet Báger Gusztáv költő, közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsának egykori tagja, Évszakok – Kopátsy Sándor polihisztor idézése című verse zárja. A Pallas Athéné Könyvkiadó ezen kiadást tovább gazdagította Kopátsy Sándor életrajzával és az életmű teljes bibliográfiájával, amely nemcsak az önálló köteteket és a gyűjteményes művekben megjelent tanulmányokat veszi sorra, hanem a szerző folyóiratokban, heti- és napilapokban megjelent cikkeit is listázza.