Az FKF Nonprofit Zrt. a házhoz menő hulladékgyűjtési rendszer Budapest teljes területére történő kiterjesztésével 2014-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet. A rangos elismeréssel azon termékeket, szolgáltatásokat és gazdasági szervezeteket díjazzák, amelyek tevékenységük során bizonyítottan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottai olyan példaértékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez.

Klug Lajos, az FKF Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 2014. szeptember 3-án, az Országházban megrendezett ünnepélyes díjátadón vehette át a Magyar Termék Nagydíj® kitüntetést tanúsító díszoklevelet és trófeát. Napjainkban e legrangosabb civil kezdeményezésű pályázat a minőségtudatos szemlélet elterjesztését tűzte ki legfőbb feladatként, amellyel a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását is segíti. A Magyar Termék Nagydíj® a találékonyság és szakértelem kirakata, azok elismerése, akik ismerik és alkalmazzák a „KIVÁLÓSÁG TÖRVÉNYÉT”, azért dolgoznak, fejlesztenek, hogy jóból kiválóvá váljanak. Az FKF Nonprofit Zrt. 2011-ben a hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési tevékenységével nyerte el először a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet. Ekkor a fővárosi céget a Hungexpo Zrt. különdíjával is elismerték.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Budapest egész területére történő bevezetése egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésével hozzájárul a fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósításához. A fejlesztést, a fenti célok megvalósítása mellett, azok az európai uniós előírások és hazai jogszabályok is szükségessé teszik, amelyek a képződő hulladék, illetve a lerakásra kerülő hulladék csökkentését, az újrahasznosítás arányának növelését tűzték ki célul. Az FKF Nonprofit Zrt. által végzett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési tevékenység kiemelt jelentőséggel bír a környezetvédelem terén. Környezetünk hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása által az FKF Nonprofit Zrt. aktívan hozzájárul az emberi egészség megőrzéséhez, a természeti és épített környezet hulladék okozta terhelésének mérsékléséhez, valamint a fenntartható fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosításához.

A közszolgáltatói körben évi 62-64 ezer tonna hulladék szelektív gyűjtése vált szükségessé a fenti célkitűzés eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy a szelektíven begyűjtött csomagolási hulladék mennyiségét 49-50 ezer tonnával kell növelni, amely a házhoz menő gyűjtési rendszerrel teljesíthető. Az új szolgáltatás mintegy 200 000 háztartást von be a Nyugat-Európában már elterjedt, környezettudatos és hatékony hulladékgyűjtési rendszerbe. A projekt volumenét tekintve Európában is kiemelkedő, Magyarországon pedig egyedülálló, tekintettel arra, hogy 1,5 – 2 év alatt mintegy 2 millió lakos számára vezetik be az új hulladékgyűjtési formát. A terv megvalósításához 403 000 hulladékgyűjtő tartályt, 60 célgépet és 3 tehergépjárművet szereztek be. A projekt részét képezi a szemléletformáló kommunikáció, a megvalósításához szükséges kötelező megelőzési elem és a kapcsolódó szolgáltatások is.

A hulladékgyűjtő edények kiszállítása a fővárosi lakosság részére 2013. március 25-én kezdődött el. A program folyamatosan, a tervezett ütemezés szerint 2014. december 31-ig valósul meg. Maga a szolgáltatás, vagyis a háznál gyűjtött szelektív hulladék begyűjtése 2013. április 8-án kezdődött meg. A szelektív hulladékbegyűjtés a lakótelepi, a belvárosi és az egyéb társasházas övezetekben heti egyszeri, a kertes házas övezetekben havi egyszeri szállítási gyakorisággal történik. A lakosság részéréről rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a rendszer bevezetésével kapcsolatban. Idézet egy IX. kerületi lakos leveléből:

„Örömmel tapasztaltam, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezése keretében társasházunkhoz is kihelyezték a kék és sárga fedelű hulladékgyűjtő edényeket. Szerencsére a lakók nagy többsége szívén viseli környezetünk védelmét, ezért használjuk is a szelektív gyűjtőket.”

Az FKF Nonprofit Zrt. fontos feladatának tekinti – a korszerű hulladékgazdálkodás megvalósítása mellett – a környezet védelmét, és azt, hogy segítse az ehhez kapcsolódó környezettudatos magatartás alakítását. Ezért a társadalmi felelősségvállalás jegyében arra törekszik, hogy tevékenyen részt vállaljon a lakosság környezeti szemléletének alakításában.

Évről évre igyekszik kiadványokkal segíteni a lakosság tájékozódását, felhívni figyelmüket arra, hogy megfelelően járjanak el a keletkező hulladékokkal. Rendszeresen jelen van a főváros azon rendezvényein, ahol lehetősége van a lakosság számára népszerűsíteni a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét, valamint a fiatalok környezettudatos nevelésében is jelentős szerepet vállal.  Nagy népszerűségnek örvendenek a cég évente meghirdetett gyermek- és ifjúsági pályázatai: a Gyermekrajz- és Szépírói pályázat. A Társaság lehetőséget ad a lakosságnak, diákcsoportoknak, hogy betekintést nyerjenek a hulladékfeldolgozásba, többi között a Hulladékhasznosító Mű meglátogatásával. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy az FKF Nonprofit Zrt. másodszor is átvehesse a Magyar Termék Nagydíj® rangos elismerését.