A gyakorlatban is jól hasznosítható oktatási, és kutatási feladatok megvalósításának támogatása céljából szakmai együttműködési megállapodást írt alá szombaton Klug Lajos, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatója,  és Dr. Szabó István a gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki karának dékánja, a hulladékgazdálkodás körében végzett közös oktatási, kutatásfejlesztési tevékenységekről.

Mint Dr. Szabó István dékán kiemelte, nagyon fontos eredménye lehet az együttműködési megállapodásnak a Gépészmérnöki kar Karon oktatott alap-, és mester szakok, valamint a szakirányú továbbképzési szakok kapcsolódása a gyakorlati hulladékkezeléssel és hulladékgazdálkodással. Az FKF szakemberei meghívott vendégelőadóként megosztják szakmai tapasztalataikat a Kar hallgatóival szakterületi tantárgyi programok előadásai, gyakorlati foglalkozásai keretében.

Az együttműködés részeként a felek mérnök gyakornoki programot dolgoznak ki és indítanak el, a vállalat személyi utánpótlásának támogatása céljából. A program keretében lehetőség nyílik a hallgatók gyakorlati felkészültségének támogatására is.

A Gépészmérnöki karon eddig is kiemelten foglalkoztak hulladékgazdálkodási témákkal. Az együttműködés keretében az üveghulladék hasznosítását megvalósító alternatív technológiák, az ehhez kapcsolódó fejlesztések előkészítését is elősegíti az egyeteme. Ugyanígy nagy fontosságú kutatási terület a kommunális hulladék korszerű energetikai hasznosítása és az ehhez kapcsolódó projektek előkészítése.