Új és még radikálisabb, diszruptív változások jönnek: a technológiai fejlődés, a geopolitikai átrendeződések, a makroökonómiai, demográfiai, intézményi, környezeti és járványügyi fordulatok olyan elegyet hoznak létre, amelyhez képest a digitális forradalmat gyermekjátéknak fogjuk érezni – állítja Constantinos C. Markides menedzsmentprofesszor. A vállalatoknak folyamatosan készen kell állniuk, hogy az őket érintő kihívásokra válaszolni tudjanak. Ebben segíti őket a szerző a kutatásokkal és esettanulmányokkal egyaránt alátámasztott, inspiráló kötete.

Hogyan készíthető fel egy vállalat az állandósult, egymást érő és mindent felforgató változásokra? Hogyan lehet ráhangolódni a küszöbön álló fenyegetésekre, ha közben még javában tart az aktuális átalakítás levezénylése? Ezekkel a súlyos kérdésekkel szembesül manapság minden vezető, s nemcsak védekezniük kellene ezen hatások ellen, hanem kreatív módon saját javukra fordítaniuk.

A szerző 486 globális cég vezérigazgatóját érintő 2019-es felmérése alapján többek között arra is felhívja a figyelmet, hogy bár 96%-uk úgy gondolja, a diszrupciót inkább lehetőségként kell kezelni, mint fenyegetésként, szinte mindannyian lehetetlen küldetésként élik meg, hogy rettegő munkavállalóikat meggyőzzék erről.

A kötet ezért tudományos és gyakorlati példákon keresztül egyaránt feltárja azokat a lépéseket, amelyeket a vezetőknek a siker érdekében meg kell tenniük. Új módszereket javasol a mozgósításra és véleménye szerint intézményesíteni kell azon mindennapi viselkedésformákat, amelyek révén nemcsak azonnal felismerjük a közelgő változást, de gyorsan és hatékonyan válaszolni is tudunk rá.

A könyv amellett érvel, hogy a szervezet különböző szintjein dolgozó menedzserek néhány apró és célirányos cselekedet által nagy változásokat képesek elérni. Ha pedig ezek a decentralizált tettek a felsővezetés által előírt kereteken belül történnek, sok ezer apró lángot lobbanthatnak fel, amelyek a vállalat egész szervezeti környezetét átalakító futótűzzé válhatnak.

A szerző alaposan körbejárja azt a témát is, miként adhatunk innovatív választ a diszrupcióra. Rámutat, hogy a siker és a kudarc közötti különbség abban áll, hogyan valósítják meg ezeket az elgondolásokat. Az emberek gyakran elmulasztják tettekre váltani a tudásukat – teszi hozzá.

A kötet végén Constantinos C. Markides a miért – mit – hogyan hármasára egyszerűsíti le a korábban elmondottakat: ha mindhárom elem a helyén van, nagy az esélyünk a sikerre. Ha bármelyik kettő hiányzik a háromból, akkor garantált a kudarc. Ha pedig mind a hármat helyesen akarjuk kialakítani és végrehajtani, annak előfeltétele az erős vezetés – figyelmeztet.